Списък на файловете в пакета sffview в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/sffview
/usr/share/doc/sffview/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sffview/changelog.gz
/usr/share/doc/sffview/copyright
/usr/share/doc/sffview/readme
/usr/share/man/man1/sffview.1.gz
/usr/share/menu/sffview