Списък на файловете в пакета rasqal-utils в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/roqet
/usr/share/doc/rasqal-utils/AUTHORS
/usr/share/doc/rasqal-utils/NEWS.gz
/usr/share/doc/rasqal-utils/NOTICE
/usr/share/doc/rasqal-utils/README.gz
/usr/share/doc/rasqal-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rasqal-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/rasqal-utils/copyright
/usr/share/man/man1/roqet.1.gz