Списък на файловете в пакета qemu в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/share/doc-base/qemu-doc
/usr/share/doc/qemu/README
/usr/share/doc/qemu/TODO
/usr/share/doc/qemu/TODO.Debian
/usr/share/doc/qemu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qemu/changelog.gz
/usr/share/doc/qemu/copyright
/usr/share/doc/qemu/qemu-doc.html
/usr/share/doc/qemu/qemu-tech.html