Списък на файловете в пакета mrtgutils в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/mrtg-apache
/usr/bin/mrtg-ip-acct
/usr/bin/mrtg-load
/usr/share/doc/mrtgutils/README.Debian
/usr/share/doc/mrtgutils/changelog.gz
/usr/share/doc/mrtgutils/copyright
/usr/share/man/man1/mrtg-apache.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-ip-acct.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-load.1.gz