Списък на файловете в пакета libxnee-dbg в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/debug/usr/lib/libxnee.so.0.0.0
/usr/share/doc/libxnee-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libxnee-dbg/BUGS
/usr/share/doc/libxnee-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libxnee-dbg/README
/usr/share/doc/libxnee-dbg/TODO
/usr/share/doc/libxnee-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxnee-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libxnee-dbg/copyright