Списък на файловете в пакета libpam-chroot в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/etc/security/chroot.conf
/lib/security/pam_chroot.so
/usr/share/doc/libpam-chroot/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libpam-chroot/TROUBLESHOOTING
/usr/share/doc/libpam-chroot/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpam-chroot/copyright
/usr/share/doc/libpam-chroot/examples/README.example
/usr/share/doc/libpam-chroot/examples/chroot.conf
/usr/share/doc/libpam-chroot/examples/chrooted-directory-tree.txt
/usr/share/doc/libpam-chroot/examples/setup-chrootdir-rsync.sh
/usr/share/doc/libpam-chroot/examples/setup-chrootdir-shell.sh
/usr/share/doc/libpam-chroot/examples/setup-chrootdir-template.sh
/usr/share/doc/libpam-chroot/options