Списък на файловете в пакета libkrb5-3 в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/krb5/plugins/preauth/encrypted_challenge.so
/usr/lib/libkrb5.so.3
/usr/lib/libkrb5.so.3.3
/usr/share/doc/libkrb5-3/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libkrb5-3/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libkrb5-3/README.gz
/usr/share/doc/libkrb5-3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkrb5-3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libkrb5-3