Списък на файловете в пакета libio-pty-perl в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/perl5/IO/Pty.pm
/usr/lib/perl5/IO/Tty.pm
/usr/lib/perl5/IO/Tty/Constant.pm
/usr/lib/perl5/auto/IO/Tty/Tty.bs
/usr/lib/perl5/auto/IO/Tty/Tty.so
/usr/share/doc/libio-pty-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libio-pty-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libio-pty-perl/copyright
/usr/share/doc/libio-pty-perl/examples/try
/usr/share/man/man3/IO::Pty.3pm.gz
/usr/share/man/man3/IO::Tty.3pm.gz
/usr/share/man/man3/IO::Tty::Constant.3pm.gz