Списък на файловете в пакета libclutter-imcontext-0.1-0-dbg в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/debug/usr/bin/clutter-scan-immodules
/usr/lib/debug/usr/lib/libclutter-imcontext-0.1.so.0.0.0
/usr/share/doc/libclutter-imcontext-0.1-0-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libclutter-imcontext-0.1-0-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libclutter-imcontext-0.1-0-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libclutter-imcontext-0.1-0-dbg/copyright