Списък на файловете в пакета krusader-dbg в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/lib/debug/usr/bin/krusader
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kio_iso.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kio_krarc.so
/usr/share/doc/krusader-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/krusader-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/krusader-dbg/copyright