Списък на файловете в пакета gobjc-multilib в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/share/doc/gobjc-multilib