Списък на файловете в пакета gcc-doc в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/share/doc/gcc-doc/README
/usr/share/doc/gcc-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-doc/copyright
/usr/share/info/gcc.info.gz
/usr/share/info/gccint.info.gz
/usr/share/man/man1/c++.1.gz
/usr/share/man/man1/cc.1.gz
/usr/share/man/man1/g++.1.gz
/usr/share/man/man1/gcc.1.gz
/usr/share/man/man1/gcov.1.gz