Списък на файловете в пакета esound-clients в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/esdcat
/usr/bin/esdctl
/usr/bin/esddsp
/usr/bin/esdfilt
/usr/bin/esdloop
/usr/bin/esdmon
/usr/bin/esdplay
/usr/bin/esdrec
/usr/bin/esdsample
/usr/lib/esound/libesddsp.so.0
/usr/lib/esound/libesddsp.so.0.2.39
/usr/lib/mime/packages/esound-clients
/usr/share/doc/esound-clients
/usr/share/man/man1/esdcat.1.gz
/usr/share/man/man1/esdctl.1.gz
/usr/share/man/man1/esddsp.1.gz
/usr/share/man/man1/esdfilt.1.gz
/usr/share/man/man1/esdloop.1.gz
/usr/share/man/man1/esdmon.1.gz
/usr/share/man/man1/esdplay.1.gz
/usr/share/man/man1/esdrec.1.gz
/usr/share/man/man1/esdsample.1.gz