Списък на файловете в пакета cwcp в squeeze, архитектура kfreebsd-amd64

/usr/bin/cwcp
/usr/share/doc/cwcp
/usr/share/man/man1/cwcp.1.gz
/usr/share/menu/cwcp