Списък на файловете в пакета yate-scripts в squeeze, архитектура ia64

/usr/share/doc/yate-scripts/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yate-scripts/changelog.gz
/usr/share/doc/yate-scripts/copyright
/usr/share/yate/scripts/Yate.pm
/usr/share/yate/scripts/leavemail.php
/usr/share/yate/scripts/libvoicemail.php
/usr/share/yate/scripts/libyate.php
/usr/share/yate/scripts/libyate.py
/usr/share/yate/scripts/libyatechan.php
/usr/share/yate/scripts/libyateivr.php
/usr/share/yate/scripts/queue_in.php
/usr/share/yate/scripts/queue_out.php
/usr/share/yate/scripts/route.php
/usr/share/yate/scripts/voicemail.php