Списък на файловете в пакета torus-trooper-pure в squeeze, архитектура ia64

/usr/games/torus-trooper-pure
/usr/share/applications/torus-trooper-pure.desktop
/usr/share/doc/torus-trooper-pure/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/torus-trooper-pure/copyright
/usr/share/man/man6/torus-trooper-pure.6.gz
/usr/share/menu/torus-trooper-pure
/usr/share/pixmaps/torus-trooper-pure.xpm