Списък на файловете в пакета subtitleeditor в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/subtitleeditor
/usr/share/applications/subtitleeditor.desktop
/usr/share/doc/subtitleeditor/README
/usr/share/doc/subtitleeditor/TODO
/usr/share/doc/subtitleeditor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/subtitleeditor/changelog.gz
/usr/share/doc/subtitleeditor/copyright
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/subtitleeditor.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/subtitleeditor.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/subtitleeditor.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/subtitleeditor.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/subtitleeditor.svg
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/pt_PT/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/subtitleeditor.mo
/usr/share/man/man1/subtitleeditor.1.gz
/usr/share/menu/subtitleeditor
/usr/share/pixmaps/subtitleeditor.png
/usr/share/pixmaps/subtitleeditor.xpm