Списък на файловете в пакета qtractor в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/qtractor
/usr/share/applications/qtractor.desktop
/usr/share/doc/qtractor/README.gz
/usr/share/doc/qtractor/TODO
/usr/share/doc/qtractor/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qtractor/changelog.gz
/usr/share/doc/qtractor/copyright
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/qtractor.png
/usr/share/man/man1/qtractor.1.gz
/usr/share/menu/qtractor