Списък на файловете в пакета putty-tools в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/plink
/usr/bin/pscp
/usr/bin/psftp
/usr/bin/puttygen
/usr/share/doc/putty-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/putty-tools/copyright
/usr/share/doc/putty-tools/examples/kh2reg.py
/usr/share/man/man1/plink.1.gz
/usr/share/man/man1/pscp.1.gz
/usr/share/man/man1/psftp.1.gz
/usr/share/man/man1/puttygen.1.gz