Списък на файловете в пакета plotdrop в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/plotdrop
/usr/share/applications/plotdrop.desktop
/usr/share/doc/plotdrop/README
/usr/share/doc/plotdrop/TODO
/usr/share/doc/plotdrop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/plotdrop/changelog.gz
/usr/share/doc/plotdrop/copyright
/usr/share/man/man1/plotdrop.1.gz
/usr/share/menu/plotdrop
/usr/share/pixmaps/plotdrop.png
/usr/share/pixmaps/plotdrop.xpm
/usr/share/plotdrop/droplist.glade
/usr/share/plotdrop/plotdrop.png