Списък на файловете в пакета pencam в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/pencam
/usr/bin/pencam-xterminal
/usr/bin/pencam2
/usr/share/doc/pencam/AUTHORS
/usr/share/doc/pencam/README.Debian
/usr/share/doc/pencam/README.pencam.gz
/usr/share/doc/pencam/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pencam/changelog.gz
/usr/share/doc/pencam/copyright
/usr/share/man/man1/pencam-xterminal.1.gz
/usr/share/man/man1/pencam2.1.gz
/usr/share/menu/pencam