Списък на файловете в пакета mlmmj в squeeze, архитектура ia64

/etc/cron.d/mlmmj
/usr/bin/mlmmj-bounce
/usr/bin/mlmmj-list
/usr/bin/mlmmj-maintd
/usr/bin/mlmmj-make-ml
/usr/bin/mlmmj-process
/usr/bin/mlmmj-recieve
/usr/bin/mlmmj-send
/usr/bin/mlmmj-sub
/usr/bin/mlmmj-unsub
/usr/share/doc/mlmmj/AUTHORS
/usr/share/doc/mlmmj/FAQ
/usr/share/doc/mlmmj/README.Debian
/usr/share/doc/mlmmj/README.access
/usr/share/doc/mlmmj/README.exim4
/usr/share/doc/mlmmj/README.gz
/usr/share/doc/mlmmj/README.qmail
/usr/share/doc/mlmmj/README.security
/usr/share/doc/mlmmj/README.sendmail
/usr/share/doc/mlmmj/README.source
/usr/share/doc/mlmmj/TODO
/usr/share/doc/mlmmj/TUNABLES.gz
/usr/share/doc/mlmmj/UPGRADE
/usr/share/doc/mlmmj/VERSION
/usr/share/doc/mlmmj/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mlmmj/changelog.gz
/usr/share/doc/mlmmj/copyright
/usr/share/doc/mlmmj/mlmmj-make-ml.Debian.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-bounce.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-list.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-maintd.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-make-ml.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-process.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-recieve.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-send.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-sub.1.gz
/usr/share/man/man1/mlmmj-unsub.1.gz
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/README
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/cz/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/listfaq
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/maxmailsize
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-deny-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-deny-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/submod-moderator
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/submod-requester
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/da/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/maxmailsize
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/submod-moderator
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/submod-requester
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/de/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/listfaq
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/maxmailsize
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-deny-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-deny-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/submod-moderator
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/submod-requester
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/en/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/listfaq
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/es/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/fr/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/listfaq
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/maxmailsize
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-deny-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-deny-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/submod-moderator
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/submod-requester
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/it/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/listfaq
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/maxmailsize
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-deny-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-deny-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/submod-moderator
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/submod-requester
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/nl/unsub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/access
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/bounce-probe
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/list.txt
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/listfaq
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/listhelp
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/listsubs
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/maxmailsize
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/moderation
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/notifysub
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/notifysub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/notifysub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/notifyunsub
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/notifyunsub-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/notifyunsub-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/notintocc
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-deny-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-deny-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-ok-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/sub-subscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/submod-moderator
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/submod-requester
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/subonlypost
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/unsub-confirm
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/unsub-confirm-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/unsub-confirm-nomail
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/unsub-notsubscribed
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/unsub-ok
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/unsub-ok-digest
/usr/share/mlmmj/text.skel/ru/unsub-ok-nomail