Списък на файловете в пакета libxinerama-dev в squeeze, архитектура ia64

/usr/include/X11/extensions/Xinerama.h
/usr/include/X11/extensions/panoramiXext.h
/usr/lib/libXinerama.a
/usr/lib/libXinerama.so
/usr/lib/pkgconfig/xinerama.pc
/usr/share/doc/libxinerama-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxinerama-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libxinerama-dev/copyright
/usr/share/man/man3/Xinerama.3.gz
/usr/share/man/man3/XineramaIsActive.3.gz
/usr/share/man/man3/XineramaQueryExtension.3.gz
/usr/share/man/man3/XineramaQueryScreens.3.gz
/usr/share/man/man3/XineramaQueryVersion.3.gz