Списък на файловете в пакета libtracker-miner-0.8-dev в squeeze, архитектура ia64

/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-crawler.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-miner-fs.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-miner-manager.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-miner-object.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-miner-web.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-miner.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-password-provider.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-storage.h
/usr/include/tracker-0.8/libtracker-miner/tracker-thumbnailer.h
/usr/lib/libtracker-miner-0.8.so
/usr/lib/pkgconfig/tracker-miner-0.8.pc
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.8-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.8-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.8-dev/README.gz
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.8-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.8-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.8-dev/copyright
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/ch01.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/ch02.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/ch03.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/ch04.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/home.png
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/index.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/index.sgml
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/left.png
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner-TrackerPasswordProvider.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner-TrackerStorage.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner-tracker-miner-fs.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner-tracker-miner-manager.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner-tracker-miner-web.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner-tracker-miner.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner-tracker-thumbnailer.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner.devhelp
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner.devhelp2
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/libtracker-miner.html
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/right.png
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/style.css
/usr/share/gtk-doc/html/libtracker-miner/up.png
/usr/share/vala/vapi/tracker-miner-0.8.deps
/usr/share/vala/vapi/tracker-miner-0.8.vapi