Списък на файловете в пакета libsyndication4 в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/libsyndication.so.4
/usr/lib/libsyndication.so.4.4.0
/usr/share/doc/libsyndication4/README.gz
/usr/share/doc/libsyndication4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsyndication4/copyright