Списък на файловете в пакета libopenct1-dbg в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/debug/usr/bin/openct-tool
/usr/lib/debug/usr/lib/libopenct.so.1.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libopenctapi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/openct-ifd.so
/usr/lib/debug/usr/lib/pcsc/drivers/openct-ifd.bundle/Contents/Linux/openct-ifd.so
/usr/lib/debug/usr/sbin/ifdhandler
/usr/lib/debug/usr/sbin/ifdproxy
/usr/lib/debug/usr/sbin/openct-control
/usr/share/doc/libopenct1-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libopenct1-dbg/TODO
/usr/share/doc/libopenct1-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopenct1-dbg/copyright