Списък на файловете в пакета libmxml1 в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/libmxml.so.1
/usr/lib/libmxml.so.1.4
/usr/share/doc/libmxml1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmxml1/changelog.gz
/usr/share/doc/libmxml1/copyright