Списък на файловете в пакета libmad0 в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/libmad.so.0
/usr/lib/libmad.so.0.2.1
/usr/share/doc/libmad0/CREDITS.gz
/usr/share/doc/libmad0/README.gz
/usr/share/doc/libmad0/TODO
/usr/share/doc/libmad0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmad0/changelog.gz
/usr/share/doc/libmad0/copyright