Списък на файловете в пакета libgtk-vnc-1.0-0 в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/libgtk-vnc-1.0.so.0
/usr/lib/libgtk-vnc-1.0.so.0.0.1
/usr/lib/libgvnc-1.0.so.0
/usr/lib/libgvnc-1.0.so.0.0.1
/usr/share/doc/libgtk-vnc-1.0-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgtk-vnc-1.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgtk-vnc-1.0-0/README
/usr/share/doc/libgtk-vnc-1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtk-vnc-1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtk-vnc-1.0-0/copyright