Списък на файловете в пакета libfreerdp-plugins-standard в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/freerdp/cliprdr.so
/usr/lib/freerdp/disk.so
/usr/lib/freerdp/printer.so
/usr/lib/freerdp/rdpdr.so
/usr/lib/freerdp/rdpsnd.so
/usr/share/doc/libfreerdp-plugins-standard/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfreerdp-plugins-standard/changelog.gz
/usr/share/doc/libfreerdp-plugins-standard/copyright