Списък на файловете в пакета libdolfin0-dbg в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/debug/usr/lib/libdolfin.so.0.9.8
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.5/site-packages/dolfin/_cpp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/dolfin/_cpp.so
/usr/share/doc/libdolfin0-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libdolfin0-dbg/README
/usr/share/doc/libdolfin0-dbg/TODO
/usr/share/doc/libdolfin0-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdolfin0-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libdolfin0-dbg/copyright