Списък на файловете в пакета libchewing3-data в squeeze, архитектура ia64

/usr/share/doc/libchewing3-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libchewing3-data/changelog.gz
/usr/share/doc/libchewing3-data/copyright
/usr/share/libchewing3/chewing/ch_index_begin.dat
/usr/share/libchewing3/chewing/ch_index_phone.dat
/usr/share/libchewing3/chewing/dict.dat
/usr/share/libchewing3/chewing/fonetree.dat
/usr/share/libchewing3/chewing/ph_index.dat
/usr/share/libchewing3/chewing/pinyin.tab
/usr/share/libchewing3/chewing/swkb.dat
/usr/share/libchewing3/chewing/symbols.dat
/usr/share/libchewing3/chewing/us_freq.dat