Списък на файловете в пакета libavahi-client-dev в squeeze, архитектура ia64

/usr/include/avahi-client/client.h
/usr/include/avahi-client/lookup.h
/usr/include/avahi-client/publish.h
/usr/lib/libavahi-client.a
/usr/lib/libavahi-client.la
/usr/lib/libavahi-client.so
/usr/lib/pkgconfig/avahi-client.pc
/usr/share/doc/libavahi-client-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libavahi-client-dev/README
/usr/share/doc/libavahi-client-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavahi-client-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libavahi-client-dev/copyright