Списък на файловете в пакета less в squeeze, архитектура ia64

/bin/less
/bin/lessecho
/bin/lessfile
/bin/lesskey
/bin/lesspipe
/usr/bin/less
/usr/bin/lessecho
/usr/bin/lessfile
/usr/bin/lesskey
/usr/bin/lesspipe
/usr/lib/mime/packages/less
/usr/share/doc/less/LESSOPEN
/usr/share/doc/less/README.Debian
/usr/share/doc/less/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/less/changelog.gz
/usr/share/doc/less/copyright
/usr/share/man/man1/less.1.gz
/usr/share/man/man1/lessecho.1.gz
/usr/share/man/man1/lessfile.1.gz
/usr/share/man/man1/lesskey.1.gz
/usr/share/man/man1/lesspipe.1.gz