Списък на файловете в пакета kwrite в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/kwrite
/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_kwrite.so
/usr/share/applications/kde4/kwrite.desktop
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kwrite/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kwrite/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kwrite/index.docbook
/usr/share/doc/kwrite/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kwrite/copyright
/usr/share/kde4/apps/kwrite/kwriteui.rc