Списък на файловете в пакета kde-config-cron в squeeze, архитектура ia64

/usr/lib/kde4/kcm_cron.so
/usr/share/doc/kde-config-cron/AUTHORS
/usr/share/doc/kde-config-cron/README
/usr/share/doc/kde-config-cron/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kde-config-cron/copyright
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcron/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcron/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcron/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcron/kcronstart.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcron/newtask.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kcron/newvariable.png
/usr/share/kde4/services/kcm_cron.desktop