Списък на файловете в пакета erlang-webtool в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/start_webtool
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/ebin/webtool.app
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/ebin/webtool.appup
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/ebin/webtool.beam
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/ebin/webtool_sup.beam
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/priv/bin/start_webtool
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/priv/root/conf/mime.types
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/priv/root/doc/index.html
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/priv/root/doc/start_info.html
/usr/lib/erlang/lib/webtool-0.8.7/priv/root/doc/tool_management.html
/usr/share/doc/erlang-webtool/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/erlang-webtool/README.Debian
/usr/share/doc/erlang-webtool/TODO.Debian
/usr/share/doc/erlang-webtool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/erlang-webtool/copyright
/usr/share/man/man1/start_webtool.1.gz