Списък на файловете в пакета eperl в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/eperl
/usr/lib/perl5/Parse/ePerl.pm
/usr/lib/perl5/auto/Parse/ePerl/autosplit.ix
/usr/lib/perl5/auto/Parse/ePerl/ePerl.bs
/usr/lib/perl5/auto/Parse/ePerl/ePerl.so
/usr/share/doc/eperl/ANNOUNCE
/usr/share/doc/eperl/CREDITS
/usr/share/doc/eperl/ChangeLog.1x
/usr/share/doc/eperl/ChangeLog.20
/usr/share/doc/eperl/ChangeLog.21.gz
/usr/share/doc/eperl/KNOWN.BUGS
/usr/share/doc/eperl/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/eperl/NEWS.gz
/usr/share/doc/eperl/PORTING
/usr/share/doc/eperl/README
/usr/share/doc/eperl/VERSIONS
/usr/share/doc/eperl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/eperl/changelog.gz
/usr/share/doc/eperl/copyright
/usr/share/doc/eperl/examples/00README
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.cgipm.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.cgipm.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.env.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.env.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.errout.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.errout.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.errsyn.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.errsyn.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.func.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.func.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.html.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.html.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.image.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.image.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.lwp.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.lwp.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.net.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.net.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.pp.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.pp.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.table.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.table.phtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.text.iphtml
/usr/share/doc/eperl/examples/demo.text.phtml
/usr/share/doc/eperl/utils/00README
/usr/share/doc/eperl/utils/del2del
/usr/share/doc/eperl/utils/shtml2phtml.gz
/usr/share/doc/eperl/utils/shtml2phtml.test
/usr/share/man/man1/eperl.1.gz
/usr/share/man/man3/Apache::ePerl.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Parse::ePerl.3pm.gz
/usr/share/perl5/Apache/ePerl.pm