Списък на файловете в пакета dmidecode в squeeze, архитектура ia64

/usr/sbin/dmidecode
/usr/share/doc/dmidecode/AUTHORS
/usr/share/doc/dmidecode/CHANGELOG.gz
/usr/share/doc/dmidecode/README.gz
/usr/share/doc/dmidecode/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dmidecode/changelog.gz
/usr/share/doc/dmidecode/copyright
/usr/share/man/man8/dmidecode.8.gz