Списък на файловете в пакета bibutils в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/bib2xml
/usr/bin/copac2xml
/usr/bin/end2xml
/usr/bin/endx2xml
/usr/bin/isi2xml
/usr/bin/med2xml
/usr/bin/modsclean
/usr/bin/ris2xml
/usr/bin/xml2ads
/usr/bin/xml2bib
/usr/bin/xml2end
/usr/bin/xml2isi
/usr/bin/xml2ris
/usr/bin/xml2wordbib
/usr/share/doc/bibutils/TODO.Debian
/usr/share/doc/bibutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bibutils/changelog.gz
/usr/share/doc/bibutils/copyright
/usr/share/man/man1/bib2xml.1.gz
/usr/share/man/man1/bibutils.1.gz
/usr/share/man/man1/copac2xml.1.gz
/usr/share/man/man1/end2xml.1.gz
/usr/share/man/man1/endx2xml.1.gz
/usr/share/man/man1/isi2xml.1.gz
/usr/share/man/man1/med2xml.1.gz
/usr/share/man/man1/modsclean.1.gz
/usr/share/man/man1/ris2xml.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2ads.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2bib.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2end.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2isi.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2ris.1.gz
/usr/share/man/man1/xml2wordbib.1.gz