Списък на файловете в пакета apertium-fr-ca в squeeze, архитектура ia64

/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/apertium-fr-ca.ca-fr.t1x
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/apertium-fr-ca.fr-ca.t1x
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/ca-fr.autobil.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/ca-fr.autogen.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/ca-fr.automorf.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/ca-fr.autopgen.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/ca-fr.mode
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/ca-fr.prob
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/ca-fr.t1x.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/fr-ca.autobil.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/fr-ca.autogen.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/fr-ca.automorf.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/fr-ca.autopgen.bin
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/fr-ca.mode
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/fr-ca.prob
/usr/share/apertium/apertium-fr-ca/fr-ca.t1x.bin
/usr/share/apertium/modes/ca-fr.mode
/usr/share/apertium/modes/fr-ca.mode
/usr/share/doc/apertium-fr-ca/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apertium-fr-ca/changelog.gz
/usr/share/doc/apertium-fr-ca/copyright