Списък на файловете в пакета adns-tools в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/adnsheloex
/usr/bin/adnshost
/usr/bin/adnslogres
/usr/bin/adnsresfilter
/usr/share/doc/adns-tools/README.gz
/usr/share/doc/adns-tools/README.html
/usr/share/doc/adns-tools/TODO
/usr/share/doc/adns-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/adns-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/adns-tools/copyright