Списък на файловете в пакета acovea в squeeze, архитектура ia64

/usr/bin/runacovea
/usr/share/doc/acovea/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/acovea/changelog.gz
/usr/share/doc/acovea/copyright
/usr/share/doc/acovea/html/acovea_4.html
/usr/share/doc/acovea/html/acovea_faq.html
/usr/share/doc/acovea/html/acovea_original.html
/usr/share/doc/acovea/html/acoveaga.html
/usr/share/doc/acovea/html/chart1.png
/usr/share/doc/acovea/html/chart2.png
/usr/share/doc/acovea/html/chart3.png
/usr/share/doc/acovea/html/chart4.png
/usr/share/doc/acovea/html/chart5.png
/usr/share/doc/acovea/html/index.html
/usr/share/doc/acovea/html/k8_ratios.png
/usr/share/doc/acovea/html/p4_ratios.png
/usr/share/man/man1/runacovea.1.gz