Списък на файловете в пакета vim-nox в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/vim.nox
/usr/share/bug/vim-nox/presubj
/usr/share/doc/vim-nox
/usr/share/lintian/overrides/vim-nox