Списък на файловете в пакета uni2ascii в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/ascii2uni
/usr/bin/uni2ascii
/usr/share/doc/uni2ascii/CREDITS
/usr/share/doc/uni2ascii/NEWS.gz
/usr/share/doc/uni2ascii/README.Debian
/usr/share/doc/uni2ascii/TODO
/usr/share/doc/uni2ascii/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uni2ascii/changelog.gz
/usr/share/doc/uni2ascii/copyright
/usr/share/man/man1/ascii2uni.1.gz
/usr/share/man/man1/uni2ascii.1.gz