Списък на файловете в пакета txtreader в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/txtreader
/usr/share/applications/txtreader.desktop
/usr/share/doc/txtreader/README.Debian
/usr/share/doc/txtreader/README_English.HTML
/usr/share/doc/txtreader/README_zh_CN.HTML
/usr/share/doc/txtreader/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/txtreader/copyright
/usr/share/man/man1/txtreader.1.gz
/usr/share/menu/txtreader
/usr/share/pixmaps/txtreader.png
/usr/share/pixmaps/txtreader.xpm