Списък на файловете в пакета spectools в squeeze, архитектура i386

/lib/udev/rules.d/99-wispy.rules
/usr/bin/spectool_curses
/usr/bin/spectool_gtk
/usr/bin/spectool_net
/usr/bin/spectool_raw
/usr/share/applications/spectool_gtk.desktop
/usr/share/doc/spectools/README.Debian
/usr/share/doc/spectools/README.gz
/usr/share/doc/spectools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spectools/copyright
/usr/share/man/man1/spectool_curses.1.gz
/usr/share/man/man1/spectool_gtk.1.gz
/usr/share/man/man1/spectool_net.1.gz
/usr/share/man/man1/spectool_raw.1.gz
/usr/share/menu/spectools