Списък на файловете в пакета python-twisted-runner-dbg в squeeze, архитектура i386

/usr/lib/debug/usr/lib/python2.5/site-packages/twisted/runner/portmap.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/runner/portmap.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/twisted/runner/portmap_d.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/runner/portmap_d.so
/usr/share/doc/python-twisted-runner-dbg