Списък на файловете в пакета python-pam в squeeze, архитектура i386

/usr/lib/python2.5/site-packages/PAM-0.4.2.egg-info
/usr/lib/python2.5/site-packages/PAMmodule.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/PAM-0.4.2.egg-info
/usr/lib/python2.6/dist-packages/PAMmodule.so
/usr/share/doc/python-pam/AUTHORS
/usr/share/doc/python-pam/README
/usr/share/doc/python-pam/README.Debian
/usr/share/doc/python-pam/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-pam/changelog.gz
/usr/share/doc/python-pam/copyright
/usr/share/doc/python-pam/examples/pamexample.c
/usr/share/doc/python-pam/examples/pamtest.py