Списък на файловете в пакета perceptualdiff в squeeze, архитектура i386

/usr/bin/perceptualdiff
/usr/share/doc/perceptualdiff/CMakeLists.txt
/usr/share/doc/perceptualdiff/README.txt
/usr/share/doc/perceptualdiff/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/perceptualdiff/copyright
/usr/share/man/man1/perceptualdiff.1.gz